Besøg vores mobil side
 .

Mulighed for √•r til √•r fleksibilitet p√• fart√łjsniveau fra 2016 til 2017 for visse kvoter.

M√¶ngden beregnes i forhold til fart√łjets √•rsm√¶ngde ved udgangen af 2016:


¬∑ Sild i √łstlige √ėsters√ł (HER/3D-R30)


¬∑ Sild i vestlige √ėsters√ł (HER/3BC+24)


· Sild i Skagerrak/Kattegat (HER/03A)


¬∑ Sild i Nords√łen (HER/4AB.)


· Atlanto-skandisk sild (HER/1/2-)


¬∑ Brisling i √ėsters√łen og B√¶lterne (SPR/3BCD-C)


· Brisling i Skagerrak/Kattegat (SPR/03A.)


¬∑ Brisling i Nords√łen (SPR/2AC4-C)


¬∑ Makrel i Nords√łen, Skagerrak og Kattegat (MAC/2A34.)


· Makrel i norske farvande (MAC/2A4A-N)


· Makrel i vestlige farvande (MAC/2CX14-)


· Blåhvilling (WHB/1X14)


· Havgalt (BOR/678)


· Hestemakrel i vestlige farvande (JAX/2AR11;14)1) M√¶ngderne kan stilles til r√•dighed for fart√łjerne i 2017, hvis de danske kvoter ved bindende beslutning fra EU for√łges med m√¶ngder, der svarer til de ans√łgte uudnyttede m√¶ngder. S√•fremt den samlede for√łgelse af de danske kvoter er lavere end de uudnyttede m√¶ngder, der er ans√łgt om overf√łrelse af til 2017, nedskrives de m√¶ngder, der kan stilles til r√•dighed for de berettigede fart√łjer forholdsm√¶ssigt.2) Ans√łgning om at f√• r√•dighed over uudnyttede √•rsm√¶ngder i 2017 skal v√¶re NaturErhvervstyrelsen (licensadm@naturerhverv.dk) i h√¶nde senest den 20. januar 2017.I ans√łgningen skal angives den forventede uudnyttede √•rsm√¶ngde, der s√łges om at videref√łre til 2017. NaturErhvervstyrelsen kan h√łjst tillade, at et fart√łj i 2016, inden for de f√łrn√¶vnte maksimale procenter, videref√łrer den √•rsm√¶ngde for de relevante kvoter, som fart√łjet disponerer over ved udgangen af 2016.3) For kvoter, der er omfattet af puljefiskeri, skal ans√łgningen i nr. 2) indsendes af puljebestyreren p√• fart√łjsejernes vegne. Oplysningerne om kvoteandel og √•rsm√¶ngde samt den uudnyttede √•rsm√¶ngde, der s√łges videref√łrt til 2017, skal omfatte alle fart√łjer i puljen, der disponerer over kvoteandele af den p√•g√¶ldende kvote. I ans√łgningen skal puljebestyreren p√• fart√łjsejernes vegne oplyse, hvilke fart√łjer i puljen, der skal till√¶gges de m√¶ngder, der kan videref√łres. Puljebestyreren kan angive, at nogle fart√łjer f√•r tildelt mere end dette fart√łjs overf√łrte m√¶ngder fra 2016, s√• l√¶nge puljen samlet ikke overskrider den overf√łrte m√¶ngde fra 2016.4) M√¶ngderne tildeles de fart√łjer, der er ans√łgt for i medf√łr af nr. 2) og 3) uanset, om fart√łjerne har skiftet ejer efter, at ans√łgningen om overf√łrelse er indgivet til NaturErhvervstyrelsen og inden det tidspunkt i 2017, hvor NaturErhvervstyrelsen stiller de videref√łrte m√¶ngder til r√•dighed for fart√łjerne.Fiskeri på årsmængden for 2017 allerede i 2016


Fart√łjer, der r√•der over IOK af f√łlgende bestande kan efter forudg√•ende godkendelse i NaturErhvervstyrelsen overskride deres IOK i 2016 med op til 10 %, og denne m√¶ngde modregnes forlods i fart√łjets m√¶ngde for 2017, uanset om fart√łjet har skiftet ejer:¬∑ Sild i √łstlige √ėsters√ł (HER/3D-R30)


¬∑ Sild i vestlige √ėsters√ł (HER/3BC+24)


· Sild i Skagerrak/Kattegat (HER/03A)


¬∑ Sild i Nords√łen (HER/4AB.)


· Atlanto-skandinavisk sild (HER/1/2-)


¬∑ Brisling i √ėsters√łen og B√¶lterne (SPR/3BCD-C)


· Brisling i Skagerrak/Kattegat (SPR/03A.)


¬∑ Brisling i Nords√łen (SPR/2AC4-C)


¬∑ Makrel i Nords√łen, Skagerrak og Kattegat (MAC/2A34.)


Makrel i norske farvande (MAC/2A4A-N)


· Blåhvilling i alle farvande (WHB/1X14)


· Havgalt (BOR/678)


· Hestemakrel i vestlige farvande (JAX/2AR11;14)


Ans√łgning om forudg√•ende godkendelse sendes til (licensadm@naturerhverv.dk).Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i F√łdevareministeriets bekendtg√łrelse nr. 533 af 31. maj 2016, ¬ß 2, jf. bilag 6 og tr√¶der i kraft den 7. december 2016.Kilde: Milj√ł- og F√łdevareministeriet
FiskerForum.dk© 2018 ‚ÄĘ Fiskerforum ‚ÄĘ CVR 32663192 ‚ÄĘ www.fiskerforum.com ‚ÄĘ info@fiskerforum.com ‚ÄĘ Tlf +45 6022 0946 Cookie- og privatlivspolitik