Besøg vores mobil side
 .

Fiskeri af visse industriarter

Fiskeri af brisling og sperling i Nordsøen


Fartøjer der fisker brisling og/eller sperling i Nordsøen mü maksimalt have 20 % bifangst af andre kvoterede arter pr. landing. Hvis denne bifangstgrÌnse overskrides pü 2 pü hinanden følgende landinger, eller 3 gange i alt, eller hvis bifangsten af andre kvoterede arter i en enkelt landing overskrider 30 %, mü fartøjet ikke udøve nogen form for fiskeri i 15 dage umiddelbart efter den seneste landing. Süfremt vilküret ikke overholdes, medfører det inddragelse af fartøjets industritilladelse med tilsvarende fradrag af ürsmÌngder. Efter enhver periode pü minimum 15 dage, hvor fartøjet ikke har udøvet fiskeri, medregnes tidligere fangstrejser med overskridelse af de anførte bifangstgrÌnser ikke.


Fiskeri af brisling i Skagerrak og Kattegat.


Fartøjer der fisker brisling i Skagerrak og Kattegat, skal være optaget på licensliste nr. 9900 ”Forsøgsfiskeri af industriarter i Skagerrak og Kattegat”, og må maksimalt have 25 % bifangst af andre kvoterede arter pr. landing. Hvis denne bifangstgrænse overskrides på 2 på hinanden følgende landinger, eller 3 gange i alt, eller hvis bifangsten af andre kvoterede arter i en enkelt landing overskrider 40 %, må fartøjet ikke udøve nogen form for fiskeri i 15 dage umiddelbart efter den seneste landing. Såfremt vilkåret ikke overholdes, medfører det inddragelse af fartøjets industritilladelse med tilsvarende fradrag af årsmængder. Efter enhver periode på minimum 15 dage, hvor fartøjet ikke har udøvet fiskeri, medregnes tidligere fangstrejser med overskridelse af de anførte bifangstgrænser ikke.


Fiskeri af sperling i Skagerrak og Kattegat.


Fartøjer der fisker sperling i Skagerrak og Kattegat, skal være optaget på licensliste nr. 9900 ”Forsøgsfiskeri af industriarter i Skagerrak og Kattegat”, og må maksimalt have 20 % bifangst af andre kvoterede arter pr. landing. Hvis denne bifangstgrænse overskrides på 2 på hinanden følgende landinger, eller 3 gange i alt, eller hvis bifangsten af andre kvoterede arter i en enkelt landing overskrider 30 %, må fartøjet ikke udøve nogen form for fiskeri i 15 dage umiddelbart efter den seneste landing. Såfremt vilkåret ikke overholdes, medfører det inddragelse af fartøjets industritilladelse med tilsvarende fradrag af årsmængder. Efter enhver periode på minimum 15 dage, hvor fartøjet ikke har udøvet fiskeri, medregnes tidligere fangstrejser med overskridelse af de anførte bifangstgrænser ikke.


Fiskeri af brisling i Vestlige Østersø (22-24).


Det er i 2019 ikke tilladt at udøve fiskeri efter brisling i Vestlige Østersø (22-24).


Fiskeri af brisling i Østlige Østersø (25-32).


Fartøjer der fisker brisling i Østlige Østersø (25-32) bortset fra fartøjer, der fisker i henhold til tilladelse nr. 1205, mü maksimalt have 20 % bifangst af andre kvoterede arter pr. landing. Hvis denne bifangstgrÌnse overskrides pü 2 pü hinanden følgende landinger, eller 3 gange i alt, eller hvis bifangsten af andre kvoterede arter i en enkelt landing overskrider 40 %, mü fartøjet ikke udøve nogen form for fiskeri i 15 dage umiddelbart efter den seneste landing. Süfremt vilküret ikke overholdes, medfører det inddragelse af fartøjets industritilladelse med tilsvarende fradrag af ürsmÌngder. Efter enhver periode pü minimum 15 dage, hvor fartøjet ikke har udøvet fiskeri, medregnes tidligere fangstrejser med overskridelse af de anførte bifangst-grÌnser ikke.


Fixpunkter for sildebifangster i Nordsøen og Skagerrak/Kattegat,


For 1. kvartal 2019 afsÌttes indtil videre til industrifiskeriet i Nordsøen 1.000 tons af sildebifangstkvoten, og for industrifiskeriet i Skagerrak/Kattegat afsÌttes indtil videre 1.000 tons af sildebifangstkvoten. MÌngderne administreres som fÌlles mÌngder. Skønnes de afsatte mÌngder opfisket inden udgangen af 1. kvartal, tages der stilling til om fiskeriet kan videreføres.


Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1270 af 30. oktober 2018, § 2, jf. bilag 6 og træder i kraft den 1. januar 2019.”Kilde. Fiskeristyrelsen
FiskerForum.dk© 2019 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.com • info@fiskerforum.com • Tlf +45 6022 0946 Cookie- og privatlivspolitik