Besøg vores mobil side
 .

Overførsel af ürs-mÌngde fra 2018 til 2019

For fartøjer, der rüder over Individuelle overdragelige kvoteandele (IOK) af følgende kvotebestande er der nu mulighed for at overføre op til 10 % uudnyttede mÌngder fra 2018 til 2019.


MÌngden beregnes i forhold til fartøjets ürsmÌngde ved udgangen af 2018: • Sild i østlige Østersø (HER/3D-R30)

 • Sild i vestlige Østersø (HER/3BC+24)

 • Sild i Skagerrak/Kattegat (HER/03A)

 • Sild i Nordsøen (HER/4AB.)

 • Atlanto-skandisk sild (HER/1/2-)

 • Brisling i Østersøen og BĂŚlterne (SPR/3BCD-C)

 • Brisling i Skagerrak/Kattegat (SPR/03A.)

 • Makrel i Nordsøen, Skagerrak og Kattegat (MAC/2A34.)

 • Makrel i norske farvande (MAC/2A4A-N)

 • BlĂĽhvilling (WHB/1X14)

 • Havgalt (BOR/678)

 • Hestemakrel i vestlige farvande (JAX/2A-14)


1) MÌngderne kan stilles til rüdighed for fartøjerne i 2019, hvis de danske kvoter ved bindende beslutning fra EU forøges med mÌngder, der svarer til de ansøgte uudnyttede mÌngder. Süfremt den samlede forøgelse af de danske kvoter er lavere end de uudnyttede mÌngder, der er ansøgt om overførelse af til 2019, nedskrives de mÌngder, der kan stilles til rüdighed for de berettigede fartøjer forholdsmÌssigt.


2) Ansøgning om at fü rüdighed over uudnyttede ürsmÌngder i 2019 skal vÌre Fiskeristyrelsen (licensadm@fiskeristyrelsen.dk) i hÌnde senest den 11. februar 2019. I ansøgningen skal angives den uudnyttede ürsmÌngde, der søges om at videreføre til 2019. Fiskeristyrelsen kan højst tillade, at et fartøj i 2018, inden for de førnÌvnte maksimale procenter, viderefører den ürsmÌngde for de relevante kvoter, som fartøjet disponerer over ved udgangen af 2018.


3) For kvoter, der er omfattet af puljefiskeri, skal ansøgningen i nr. 2) indsendes af puljebestyreren pü fartøjsejernes vegne. Oplysningerne om kvoteandel og ürsmÌngde samt den uudnyttede ürsmÌngde, der søges videreført til 2019, skal omfatte alle fartøjer i puljen, der disponerer over kvoteandele af den pügÌldende kvote. I ansøgningen skal puljebestyreren pü fartøjsejernes vegne oplyse, hvilke fartøjer i puljen, der skal tillÌgges de mÌngder, der kan videreføres. Puljebestyreren kan angive, at nogle fartøjer für tildelt mere end dette fartøjs overførte mÌngder fra 2018, sü lÌnge puljen samlet ikke overskrider den overførte mÌngde fra 2018.


4) MÌngderne tildeles de fartøjer, der er ansøgt for i medfør af nr. 2) og 3) uanset, om fartøjerne har skiftet ejer efter, at ansøgningen om overførelse er indgivet til Fiskeristyrelsen og inden det tidspunkt i 2019, hvor Fiskeristyrelsen stiller de videreførte mÌngder til rüdighed for fartøjerne.


Denne meddelelse er udsendt efter reglerne i Udenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1270 af 30. oktober 2018, § 2, jf. bilag 6 og trÌder i kraft den 30. januar 2019.Kilde: Fiskeristyrelsen
FiskerForum.dk© 2019 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.com • info@fiskerforum.com • Tlf +45 6022 0946 Cookie- og privatlivspolitik