Grenaa skor seg på maritimt gjenbruk

Krisen i fiskeriene fører til nedgang for alle fiskerihavner i Danmark. Grenaa havn har utviklet seg fra en av de vireklige store fiskerihavner til en moderne trafikkhavn.
Kilde: Nordisk Råd

http://www.norden.org/webb/news/news.asp?id=5066&lang=2

FiskerForum d. 03-05-2005 20:48:11