Bättre kontroll av räkfisket

Den senaste tiden har räkfisket varit omdiskuterat. Enligt både forskarna på det internationella havsforskningsrådet (ICES) och Havs- och vattenmyndigheten (HaV) så är räkorna inom hållbara bestånd. Men för att säkerställa att kontrollen av detta fiske är bra ger regeringen i dag ett uppdrag till Kustbevakningen och HaV.

Kilde: regeringen.se

http://www.regeringen.se/sb/d/18329/a/234513

FiskerForum d. 26-02-2014 15:39:34