Her er det slutt på at fiskerester kastes på sjøen

I stedet vil fiskebåtrederne tjene penger på å utnytte hele fisken.


Kilde: sysia.no

http://sysla.no/2016/05/03/havbruk/her-er-det-slutt-pa-at-fiskerester-kastes-pa-sjoen_97106/

FiskerForum d. 03-05-2016 14:45:35