Svekker norsk fiskerinæring

Forslaget fra regjeringen er et stort tilbakeskritt, og vil øke usikkerheten i næringen. Dette fører igjen til økte kostnader og mindre lyst til å investere.

Kilde: fiskebat.no

http://www.fiskebat.no/default.asp?page=9752&item=63448,1&lang=1

FiskerForum d. 17-03-2017 13:48:08