Sandberg avvikler pliktsystemet for trålerne

Fiskeriminister Per Sandberg vil med et pennestrøk avvikle de siste restene av leveringspliktene, og samtidig overføre trålerkvoter til kystflåten.
Kilde: smp.no

http://www.smp.no/nyheter/2017/03/17/Sandberg-avvikler-pliktsystemet-for-trålerne-14461826.ece

FiskerForum d. 20-03-2017 16:03:42