Kinas veterinærminister besøkte Havforskningsinstituttet

Etter å ha undertegnet avtale om import og eksport av matvarer, tok fiskeriminister Per Sandberg i dag ministeren for Kinas veterinærmyndigheter, Shuping Zhi, med på omvisning på Autevoll på Havforsknignsinstituttets forskningsstasjon.

Kilde: imr.no

http://www.imr.no/nyhetsarkiv/2017/april/kinas_veterinerminister_besokte_havforskningsinstituttet/nb-no

FiskerForum d. 21-04-2017 16:29:15