Foreslår fleire nye fredingsområde for hummar

Fiskeridirektoratet har sendt tre forslag om hummarfredingsområde på høyring. Områda er i Sogn og Fjordane, Hordaland og i Vest-Agder.

Kilde: fiskeridir.no

https://www.fiskeridir.no/Yrkesfiske/Nyheter/2018/0718/Foreslaar-fleire-nye-fredingsomraade-for-hummar

FiskerForum d. 02-07-2018 14:51:14