Øker kvoteråd på sei i Nordsjøen

Neste års kvoteråd for torsk, hyse, sei, hvitting og rødspette i Nordsjøen er nå klare. Seibestanden er i god forfatning og kvoterådet går derfor opp fra i fjor. Rådene for torsk, hyse, og hvitting går ned.

Kilde: hi.no

https://www.hi.no/hi/nyheter/2018/juni/oker-kvoterad-pa-sei-i-nordsjoen

FiskerForum d. 06-07-2018 14:06:55