Uppdaterad information om fiskeregler i Bratten

I Bratten finns flera känsliga miljöer som skyddas helt från yrkesfiske. Nu har vi uppdaterat informationen om fiskeregler i området.

Kilde: havochvatten.se

https://www.havochvatten.se/hav/fiske--fritid/yrkesfiske/nyheter/nytt-om-fiskeregler/nytt-om-fiskeregler/2018-07-09-uppdaterad-information-om-fiskeregler-i-bratten.html

FiskerForum d. 09-07-2018 15:50:15