Ønsker tips om rømt fisk i Vest-Finnmark

Fiskeridirektoratet har mottatt tips om at det er fanget rømt oppdrettslaks i Bergsfjorden i Loppa kommune de siste ukene, og vi ønsker å bli kontaktet hvis det er flere som har fanget oppdrettsfisk i området.

Kilde: fiskeridir.no

https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Nyheter/2018/0718/OEnsker-tips-om-roemt-fisk-i-Vest-Finnmark

FiskerForum d. 09-07-2018 15:53:38