KU og DTU gøder jorden for mere samarbejde om fødevareforskning

AFKLARING AF FORSKNINGSKOMPETENCER Danmarks Tekniske Universitet og Københavns Universitet har kortlagt deres styrker indenfor forskning i sunde og bæredygtige fødevarer, som sammen med virksomheder kan bruges til at løse de komplekse udfordringer, fødevareklyngen står overfor, og som er afspejlet i flere af FN’s verdensmål for bæredygtig udvikling.

Kilde: science.ku.dk

https://www.science.ku.dk/presse/nyhedsarkiv/2018/ku-og-dtu-goeder-jorden-for-mere-samarbejde-om-foedevareforskning/

FiskerForum d. 10-07-2018 14:17:04