Det er fiskarane sitt ansvar å sjå til at dei fiskar lovleg eller ikkje

– Bodskapen vår er at vi vil at laks og sjøaure skal få gå opp i elvane og gyte. Auren er sårbar, og det har vorte merkbart mindre av han enn tidlegare.

Kilde: smp.no

https://www.smp.no/incoming/2018/07/11/–-Det-er-fiskarane-sitt-ansvar-å-sjå-til-at-dei-fiskar-lovleg-eller-ikkje-17102230.ece

FiskerForum d. 11-07-2018 11:12:17