Sandberg kjem til fiskerikonferanse

18. september blir det arrangert konferanse på Raudeberg for det marine næringlivet på kysten av Sogn og Fjordane og Søre Sunnmøre.

Kilde: fjt.no

https://www.fjt.no/nyheter/2018/08/09/Sandberg-kjem-til-fiskerikonferanse-17283745.ece

FiskerForum d. 09-08-2018 14:03:04