Foreslår å doble inntektskravet i kongekrabbefisket

Fiskeridirektoratet har nå sendt forslag til regulering av kongekrabbe i 2019 ut på høring. Direktoratet foreslår blant annet å øke inntektskravet fra annet fiske fra 100.000 til 200.000 kroner for å få full fartøykvote i 2019.

Kilde: fiskeridr.no

https://www.fiskeridir.no/Yrkesfiske/Nyheter/2018/1018/Foreslaar-aa-doble-inntektskravet-i-kongekrabbefisket

FiskerForum d. 10-10-2018 15:48:49