Norge sætter 10 milliarder af til innovation og forskning i akvakultursektoren

- Regjeringa har høge ambisjonar for dei havbaserte næringene, vi skal ha vekst og auka aktivitet langs kysten. Det er viktig for regjeringa å støtte dei havbedriftene som ønskjer å investere i forsking og utvikling. Gjennom ei slik felles satsing mellom myndigheitene og næringslivet skal Noreg bli best på hav, seier fiskeriminister Harald T. Nesvik (FrP).

Kilde: aquacircle.org

http://www.aquacircle.org/modules/default.aspx?pageid=8&newsid=1097

FiskerForum d. 10-10-2018 15:50:47