Sjømateksporten har passert 71.000.000.000 kroner

Norge har eksportert 2 millioner tonn sjømat til en verdi av 71 milliarder kroner hittil i år. Det er en volumøkning på 174 000 tonn eller 8 prosent, og en verdiøkning på 2,3 milliarder kroner eller 3 prosent målt mot samme periode i fjor. Betyr dette at Norge passerer 100 milliarder i sjømateksport innen årsskiftet?

Kilde: kytmagasinet.no

https://www.kystmagasinet.no/nyheter/sjomateksporten-har-passert-71-000-000-000-kroner/

FiskerForum d. 10-10-2018 15:55:43