Opplevde fragattforlis ved oppdrettsanlegg i 1994

24. januar 1994 forliste fregatten «KNM Oslo» like ved to oppdrettsanlegg som tilhørte Stolt Seafarm. Knut Senstad var den gang matfiskansvarlig for selskapet i Hordaland, og mener oppdretterne snarest må sikre seg prøver av fisken og overvåke om det blir endringer.

Kilde: intrafish.no

https://www.intrafish.no/nyheter/1628047/opplevde-fragattforlis-ved-oppdrettsanlegg-i-1994?utm_source=Intrafish+nyhetsbrev&utm_campaign=46ea6c7e83-EMAIL_CAMPAIGN_2018_11_08_01_11&utm_medium=email&utm_term=0_6325acbf4a-46ea6c7e83-244647329

FiskerForum d. 08-11-2018 15:14:02