Analyse afdækker mulige årsager til forringet havmiljø

Sluser og dæmninger, bundslæbende fiskeredskaber, sargassotang og udgravning af sejlrender kan påvirke havmiljøet, dokumenterer rapport

Kilde: aqua.dtu.dk

https://www.aqua.dtu.dk/nyheder/Nyhed?id=1c6c6739-8418-4244-9d39-a2a9a6d8bc9e

FiskerForum d. 08-02-2019 13:32:57