Oppretter ny norsk-russisk havforskergruppe

I l°pet av 2019 blir det oppretta ei ny norsk-russisk havforskergruppe. Gruppa skal samordne vitenskapelige data og felles forskningsprosjekt.

Kilde: hi.no

https://www.hi.no/hi/nyheter/2019/mars/oppretter-ny-norsk-russisk-havforskergruppe

FiskerForum d. 14-03-2019 09:35:07