Karstensens Skibsværft A/S
xx
AS SCAN
xx

Kollision Christina/Pioneer Belorussii -

11. September 2004

Resume

CHRISTINA var i færd med at trawle med bomtrawl. Den vagthavende fisker var alene i styrehuset, og de tre andre ombordværende sov. Den vagthavende fisker var af fiskeskipperen instrueret om at trawle inden for en 3 x 6 sømil ”kasse”, som fiskeskipperen havde indtegnet på plotteren. Farten var 5,5 – 5,9 knob.

PIONER BELORUSSII var på rejse fra Garrucha, Spanien, mod Åhus, Sverige. Overstyrmanden havde vagt på broen sammen med en udkig/rorgænger. Fra kl. 03.30 til kollisionen styredes 058° med en fart af 13,5 knob.

Umiddelbart før kollisionen blev fiskeskipperen vækket af CHRISTINA’s horn. Han nåede ind i styrehuset, umiddelbart før skibene kolliderede. PIONER BELORUSSII ramte med bagbord bov CHRISTINA i styrbord side ved styrehuset. Ved kollisionen blev fiskeskipperen og den vagthavende fisker kastet i vandet. Fiskeskipperen blev reddet op af vandet af redningsbåden fra PIONER BELORUSSII. Det lykkedes for de to andre fiskere at komme i flåden og herfra om bord i PIONER BELORUSSII. CHRISTINA sank ca. 10 minutter efter kollisionen.

Der blev iværksat en omfattende eftersøgning af den vagthavende fisker, men han blev ikke fundet.

Ifølge overstyrmanden i PIONER BELORUSSII havde han ca. 20 minutter før kollisionen observeret CHRISTINA på radaren og visuelt, og han havde plottet fiskeskibet til at gå ca. ½ sømil agten for PIONER BELORUSSII. Ifølge
overstyrmanden drejede CHRISTINA ind foran PIONER BELORUSSII umiddelbart før kollisionen. Overstyrmanden forsøgte at afværge kollisionen ved at dreje hårdt styrbord.

 

Undersøgelsen

Opklaringsenheden modtog forklaring af skibsføreren, overstyrmanden og rorgængeren i PIONER BELORUSSII om bord i skibet den 11. september. Skibet lå til
ankers i positionen 57°26,6’ N - 009°11,3’ Ø.

Opklaringsenheden modtog forklaring fra CHRISTINA’s fiskeskipper og to overlevende fiskere den 14. september i Thyborøn.

Opklaringsenheden har fra politimesteren i Hjørring modtaget anmeldelsesrapport  og afhøringsrapporter for CHRISTINA’s tre fiskere samt resultatet af alkoholanalyse.

Opklaringsenheden har ved Lyngby Radio aflyttet et bånd med kommunikation på kanal 16 i tidsrummet den 11.september kl. 0200 – 04.00 (UTC).

Opklaringsenheden har fra SOK modtaget SAR Rapport i anledning af kollisionen og
eftersøgningen.

Opklaringsenheden har modtaget søprotest af 13. september 2004 afgivet af skibsføreren i PIONER BELORUSSII overfor CHRISTINA’s fiskeskipper og sendt med
fax til Fiskeriforeningen i Thyborøn.

Opklaringsenheden har fra Assuranceforeningen SKULD modtaget memo af 14. februar 2005 udarbejdet af foreningens havariekspert på grundlag af udkast til de
faktuelle oplysninger i søulykkesrapporten og foreningens egne undersøgelser.

Opklaringsenheden har den 6. april 2005 fra Assuranceforeningen SKULD modtaget
en engelsk oversættelse af den russiske undersøgelsesrapport af 1. november 2004.

Opklaringsenheden har fra Lemvig Skibsforsikring modtaget undervandsfilm af vraget af CHRISTINA optaget den 15. april 2005.

 
 

Læs rapporten på Søfartsstyrelsens hjemmeside (PDF)

 
 

Ovenstående meddelelse er gengiver uredigeret fra Søfartsstyrelsens
hjemmeside og er uden ansvar for FiskerForum.

  

Søfartsstyrelsens hjemmeside : www.sofartsstyrelsen.dk

 
Søfartsstyrelsen
Vermundsgade 38 C
2100 København Ø
Tlf. 39 17 44 00
Fax: 39 17 44 01  

 

FiskerForum - 9. Maj 2005

 

Værftet A/S
xx
Thyborøn Havn
xx
Alle billeder, tekster og data på FiskerForum er beskyttet af dansk lov om ophavsret. Alle rettigheder tilhører eller varetages
af FiskerForum. Det er ikke tilladt at kopiere eller bruge tekster, data eller billeder fra FiskerForum uden tilladelse. ©

Fiskerforum • www.fiskerforum.dk • CVR 20075376 • info@fiskerforum.dk • Tlf 9731 1946

www.worldfishingtoday.com :  World Fishing Today - Commercial Fishing News - World Wide

www.fiskeskibe.dk : Forum og galleri for og om erhvervsfiskeriet i skandinavien

www.trawlerphotos.co.uk : Trawler Photos is a forum and online gallery of
photographs and images covering everything to do with commercial fishing

Privatlivspolitik • Siderne ses bedst i 1024 * 768 pixels opløsning

Sommerhuse til lystfiskere | Billige sommerhuse