Skibsforsikringen Frederikshavn
xx
Granly Diesel A/S
xx

Fakta om Fiskeri

 

Fangst metoder og fangstredskaber

Fiskeri er et vidt begreb, der kan indeholde mange forskellige elementer, rumme forskellige metoder og have forskellige formål. Der er den gamle mand i robåden, der søger fred og ro, og som er tilfreds med at få en lille fisk med hjem. Der er det store, komplicerede erhvervsfiskeri, som er tynget af kvoter, investeringer og krav om rentabilitet. Men stadigvæk handler det om fiskeri. I den tilgængelige litteratur om fangstmetoder er der tradition for at opdele fangstmetoderne i to hovedgrupper: Den aktive og den passive metode Den aktive, dynamiske metode er karakteriseret ved, at fangstredskabet er i bevægelse under fiskeriet, nu om dage trukket af skibenes maskinkraft. Den passive, statiske metode er karakteriseret ved, at fangstredskabet er faststående eller flydende på samme sted under fiskeriet.

 

De aktive, dynamiske metoder

Det er hovedsageligt erhversfiskere, der benytter disse fangstmetoder. Skibene og deres udstyr kræver betragtelige investeringer, og selve fangstredskaberne kan koste store summer.

 
 
 
 

Fakta om Fiskeri - Fangstmetoder

FiskerForum 2005

 
Bue Net
xx
Landbobanken
xx
Alle billeder, tekster og data på FiskerForum er beskyttet af dansk lov om ophavsret. Alle rettigheder tilhører eller varetages
af FiskerForum. Det er ikke tilladt at kopiere eller bruge tekster, data eller billeder fra FiskerForum uden tilladelse. ©

Fiskerforum • www.fiskerforum.dk • CVR 20075376 • info@fiskerforum.dk • Tlf 9731 1946

www.worldfishingtoday.com :  World Fishing Today - Commercial Fishing News - World Wide

www.fiskeskibe.dk : Forum og galleri for og om erhvervsfiskeriet i skandinavien

www.trawlerphotos.co.uk : Trawler Photos is a forum and online gallery of
photographs and images covering everything to do with commercial fishing

Privatlivspolitik • Siderne ses bedst i 1024 * 768 pixels opløsning