Dofita
xx
Intech International
xx

Fakta om Fiskeri - Fisk

 

SkalleKlik for større billede.
FÆ:
ÍS: 
NO: 

SE:

FI:
D: Plötze, Rotauge
ENG:
FR: Gardon, guidon blanc
Latin: Rutilus rutilus
Familie: Cyprinidae

Skallen er den mest almindeligt forekom-mende fisk i danske søer. I "Zoologia danica" fra det forrige århundrede hedder det: "Skallen har sine Steder ikke ringe økonomisk Betydning som Føde for Fattigfolk, saasom i det sydøstlige Rus-land, hvor der i Det sorte Hav aarligt fanges 100 Millioner og i Det kaspiske Hav endog 300-400 Millioner".

 

Udbredelse

 
Kendetegn
Skallen er en slank fisk. Rygfinnen begynder lidt foran en -lodret linie gennem basis af bugfinnerne. Kroppen er dækket af store skæl. Farven varierer. Ryggen er blågrå eller brunlig, siderne er sølvskinnende. Skallen er en kedelig spisefisk med mange små ben. Lystfiskere benytter kun skallen som agn, da den totalt mangler egenskaben kampgejst.
 
Størrelse
Der findes intet mindste fangstmål. Der er visse lokale be-grænsninger. Den normale maximale størrelse og vægt er 50 cm og 2,5 kg. Den danske rekord er 2 kg, sat i 1992.
 

Fangstperiode

Skallen må fanges året rundt med visse lokale begrænsninger. .
 

Fangstmetoder

Ruse, Garn, Krog
 

Udnyttelse

Fersk, Tørret/Saltet 
 

Levested

Skallen lever som stimefisk overalt i fersk- og brakvand og foretrækker grus- og sandbund. Pudsigt nok har fiskene i en -stime ofte samme størrelse. Om vinteren trækker stimerne ud til dybe rolige vandområder.
 

Føde

Unge skaller lever af alger og plankton, mens de ældre fisk lever af krebsdyr, insekter, orme, småfisk og fiskeæg. Skallen spiller en vigtig rolle som føde for f.eks. aborre og gedde.
 

Kønsmodning

Skallen er kønsmoden, når den er 3 år gammel. Skallerne gyder i store stimer på lavt vand i perioden maj og juni, hvor hunnen lægger op til 250.000 små, klæbrige æg, som hannen straks befrugter.
 

Tilberedning

Stegning, Grill, Ovnstegning 
 

Næringsværdi pr 100 g

Energi 515 kJ Protein 17,8 g Kulhydrat 0,0 g Fedt 5,6 g
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

FiskerForum - 2005

Dansk Energi Raadgivning
xx
A/S O.V. Jørgensen - Hundested Fiskeexport
xx
Alle billeder, tekster og data på FiskerForum er beskyttet af dansk lov om ophavsret. Alle rettigheder tilhører eller varetages
af FiskerForum. Det er ikke tilladt at kopiere eller bruge tekster, data eller billeder fra FiskerForum uden tilladelse. ©

Fiskerforum • www.fiskerforum.dk • CVR 20075376 • info@fiskerforum.dk • Tlf 9731 1946

www.worldfishingtoday.com :  World Fishing Today - Commercial Fishing News - World Wide

www.fiskeskibe.dk : Forum og galleri for og om erhvervsfiskeriet i skandinavien

www.trawlerphotos.co.uk : Trawler Photos is a forum and online gallery of
photographs and images covering everything to do with commercial fishing

Privatlivspolitik • Siderne ses bedst i 1024 * 768 pixels opløsning