Skibsforsikringen Frederikshavn
xx
Thyborøn Havn
xx

Fakta om Fiskeri - Fra Hav til bord

 

Fra hav til bord - om fiskens rette behandling

"Fra hav til bord – om fangstens rette behandling" sætter fokus på fisk og skaldyrs kvalitet.
Nogle kapitler giver direkte anvisninger til, hvordan man kvalitetsbehandler fisk, mens andre
kapitler beskriver fiskens vej til forbrugeren.

 

Forfatter: Biolog phd. Siz Madsen
Udgiver: Fiskericirklen
Antal sider: 165 sider
1. udgave 2005, online publikation
ISBN 87-90749-06-5

 
Hele publikationen forefindes i PDF formatet - nedenstående kan man hente de enkelte afsnit.
 

Indholdsfortegnelse

 
Forord
 
Kap 1 En underlig fisk
 • Fisk - hvad er det
 • Fisk har finner
 • Skind og skæl
 • Fiskens farver
 • Fisk har gæller
 • Mange fisk har en svømmeblære
 • Skelet og muskler
 • Når fisk spiser
 • Fiskens sanser
 • Fiskens formering
 
Kap 2 Andet godt fra havet
 • Krebsdyr - hvad er det
 • Krebsdyrs opbygning
 • Krebsdyr har hudskelet
 • Krebsdyr har gæller
 • Når krebsdyr spiser
 • Krebsdyr kan svømme eller krybe
 • Krebsdyrs sanser
 • Krebsdyrs formering
 • Bløddyr - hvad er det
 • Muslinger
 • Havsnegle
 • Blæksprutter
 
Kap. 3 - Friske fisk – om kvalitet og holdbarhed
 • Kvalitet - hvad er det
 • Kvalitetsvurdering
 • Holdbarhed
 • Opbevaringstemperatur
 • Fiskearter - fede og magre fisk
 • Hel fisk eller filet
 
Kap. 4 - Sikre fisk - om fødevarehygiejne og egenkontrol
 • En god hygiejne
 • Holde rent og gøre rent
 • Vedligehold
 • Vand- og iskvalitet
 • Personlig hygiejne
 • Egenkontrol
 • Hvad er egenkontrol?
 • Oversigt over bekendtgørelser m.m.
 
Kap. 5 - Fangstbehandling af konsumfisk
 • Fisken fanges
 • Fangsten tages om bord
 • Strubeskæring, afblødning og rensning
 • Fiskens skal skylles
 • Fangsten sorteres
 • Isning og pakning med omtanke
 • Tankkøling
 • RSW-tanke
 • CSW-tanke
 
Kap. 6 - Fangstbehandling af krebs- og bløddyr
 • Fangst af jomfruhummere
 • Fangst af rejer
 • Fangst af bløddyr
 
 
Kap. 8 - Fangsten landes
 • Transport
 • Samlecentraler
 • Fiskeauktioner
 • Teleauktioner
 • Internetauktion
 • Kontraktaftaler
 • Priser på fisk
 
Kap. 9 - Fangsten forarbejdes
 • Fisk og fiskevarer
 • Fersk fisk
 • Fisk fryses
 • Fisk saltes
 • Fisk marineres
 • Fisk tørres
 • Fisk røges
 • Fisk på dåse
 • Fisk pakkes
 • MAP-pakning
 • Vakuumpakning
 
Kap. 10 - Fisk bliver til mel
 • Fiskemel og fiskeolie
 • Kogning
 • Presning
 • Centrifugering
 • Inddampning
 • Tørring
 • Anvendelse af fiskemel
 • Anvendelse af fiskeolie
 • Margarine
 • Sunde fedtsyrer
 
Kap. 11 - Parasitter og sygdomme i fisk
 • Parasitter
 • Sildeorm og torskeorm
 • Sortplet-syge
 • Parasitter på rødfisk Parasitter i makrel
 • Fiskesygdomme
 • »Sildesvamp«
 • Sårdannelser
 • Sårdannelser hos ål
 • Sårdannelser hos torsk
 • Svulster hos fisk
 • Fiskefnat eller hindbærsyge
 • Blomkålssyge
 
Kap. 12 - Bakterier og virus i fisk og skaldyr
 • Bakterier
 • Bakterier, der forekommer naturligt
 • Bakterier som skyldes forurening
 • Virus
 • Histamin
 
Kap. 13 - Biologiske giftstoffer
 • Diarré fremkaldende skaldyrsforgiftning
 • Lammende skaldyrsforgiftning
 • Skaldyrsforgiftning, der giver hukommelsestab
 • Nervetoksisk skaldyrsforgiftning
 
Kap. 14 - Miljøgifte i fisk og skaldyr
 • Miljøfremmede stoffer
 • Klorholdige pesticider
 • Dioxiner
 • PCB’er
 • PAH’er
 • Bromerede flammehæmmere
 • Nonylfenoler
 • Organiske tinforbindelser
 • Sennepsgas
 • Tungmetaller
 • Kviksølv
 • Arsen
 • Cadmium
 • Bly
 
Kap. 15 - Fisk, krebs- og bløddyr
 • Bruskfisk
 • Hajer
 • Rokker
 • Benfisk
 • Torskefisk
 • Fladfisk
 • Sildefisk
 • Laksefisk
 • Pigfinnefisk
 • Ulkefisk
 • Andre arter
 • Krebs- og bløddyr
Litteraturliste
 
Stikordsregister
 
 
Fra hav til bord 1. udgave 2005 ISBN 87-90749-06-5
Udgiver: Fiskericirklen

Copyright: Fiskericirklen
Forfatter:

 

Biolog Siz Madsen.Født 1967. Har arbejdet med forskning indenfor
marin-biologi i Danmark og Grønland og som miljøkonsulent i
Danmarks Fiskeriforening. Er uddannet Cand. Scient iMiljøbiologi
og Geografi fra RUC 1996 og har erhvervet en ph.d-grad i Arktisk
Plankton Dynamik 2001.

 

Læs mere på Fiskericirklens hjemmeside

 

Fiskericirklen Fra hav til bord - om fiskens rette behandling

 
AS SCAN
xx
Hvide Sande Havn
xx
Alle billeder, tekster og data på FiskerForum er beskyttet af dansk lov om ophavsret. Alle rettigheder tilhører eller varetages
af FiskerForum. Det er ikke tilladt at kopiere eller bruge tekster, data eller billeder fra FiskerForum uden tilladelse. ©

Fiskerforum • www.fiskerforum.dk • CVR 20075376 • info@fiskerforum.dk • Tlf 9731 1946

www.worldfishingtoday.com :  World Fishing Today - Commercial Fishing News - World Wide

www.fiskeskibe.dk : Forum og galleri for og om erhvervsfiskeriet i skandinavien

www.trawlerphotos.co.uk : Trawler Photos is a forum and online gallery of
photographs and images covering everything to do with commercial fishing

Privatlivspolitik • Siderne ses bedst i 1024 * 768 pixels opløsning