Besøg vores mobil side
 .

Nybygning Herøyhav - 69,95 m snurper/trawler


I Januar 2012 blev der indgået kontrakt mellem rederiet Herøyhav AS og Karstensens Skibsværft A/S om bygning af en ny 69,95 m Snurper/Trawler. Skroget ankom til Skagen i slutningen af Juli 2013, og skibet blev overleveret til rederiet 17 December 2013. M-250-HØ ”Herøyhav” er nu også færdigmalet, og prøveture afsluttede, og det nye døbes på Herøy den 8 Februar 2014.

M250HØ Herøyhav M250HØ Herøyhav

Bag rederiet står familien Ervik, med Rolf-Jarle Ervik i spidsen. Erviks datter, Gunn Helen Ervik er også medejer sammen med sin bror Ronald Ervik. Ronald Ervik er daglig leder af rederiet, og skal være skipper på det nye fartøj. Rolf-Jarle Ervik vil dog også fortsat have ture på søen som skipper.

Det nye fartøj skal afløse dagens ”Herøyhav” som rederiet fik bygget i 1999. Familien Ervik er kendt i fiskerimiljøet som et veletableret og innovativt rederi (første ”Herøytrål” blev købt af Rolf Ervik i 1959, og Rolf-Jarle indtrådte som medejer i 1974). I forbindelse med nybygningen i 1999 skiftede rederiet navn på skibet til ”Herøyhav”.

Det nye fartøj er særdeles veludrustet med kraftige wincher, kraner etc. Der er monteret komplet MMC tankvaske/-vandtågeanlæg. Fremdrivningsanlægget er baseret på en økonomisk hovedmotor på 3300 kW, hvortil der kan boostes med yderligere 1500 kW. Endvidere kan fartøjet drives som rent diesel-elektrisk.

Fartøjet er fuldt udrustet med separate snurpe- og trawl wincher, og vil have pumpning fra hækken (trawl). Pumpning fra snurpenot på styrbord side, vil foregå 1 dæk højere end normalt, og besætningen vil dermed få et mere sikkert og enkelt arbejdsmiljø. Hovedmotoren er på 3300 kW. Propelleren på 4200 mm kører med blot 119 rpm ved fuld effekt / 60 Hz på akselgeneratoren.

M250HØ Herøyhav M250HØ Herøyhav

Skroget er bygget i stål med to gennemgående dæk, hoveddæk og shelterdæk samt bak- og bådedæk med dækshus. Styrehus, skorsten samt for- og agtermast er bygget i aluminium. Skroget bygget på rundspant, med spejl og udfaldende bov med markant bulb over/under vandlinie. Agterskibet er udført med knæklinie/bulbstævn og skeg.

Under hoveddækket er skroget inddelt i følgende vandtætte rum: Forepeak, bovpropeller/sonarrum, højtanke for brændolie, RSW-last sektion med centralt RSW-pumpe-/manifold rum, maskinrum med hovedmotor koblet til reduktionsgear med propeller i dyse, agterste sidepropeller samt separat hjælpemotorrum. Helt agter agterpeak med tanke.

På hoveddæk: Forepeak, vakuumpumperum, RSW-last trunk sektion, med centralt rum for RSW-kølemaskineri, indretningssektion SB og maskinværksted, hydraulikrum og tavle-/kontrolrum BB. Helt agter storesrum for trawl samt hydraulikrum med styremaskine.

Indretning på hoveddæk med 7 mandskabs lukafer, alle med eget bad/toilet, fælles vaskeri samt gang og trappe. Ved at placere indretningen længst muligt væk fra propelleren og øvrige støjkilder, dannes et godt grundlag for en støjsvag indretning. Udover selve placeringen er der udført en række konstruktive tiltag mht støjisolering, der også er stærkt medvirkende til at skabe et lavt støjniveau, således er det gennemsnitlige lydtryksniveau i indretningen omkring 55 DB(A) ved 100% MCR.

M250HØ Herøyhav M250HØ Herøyhav

På shelterdæk, under hvalbak: Stores i forepeak, BB rum for havnegenerator samt dækstores. BB 2 snurpe-wincher, fiskemodtagsdæk, med dækshus/afsilingskasse samt luger til de 9 RSW-tanke er indrettet midtskibs.

Fuld bredde overbygning agtenfor luger og med gennemgang/omklædningsrum SB, ventilationsrum- og skakte BB samt indretning BB. Indretning i overbygning: 2 mandskabs lukafer, 4 officers lukafer (alle med eget bad/toilet), kaffebar med fælles toilet, olietøjsrum samt gange og trapper.

Agten for overbygning trawldæk BB med 2 nettromler og SB nedbygget notbinge. På spejl BB er der indbygget hydraulisk hækport og 3 stk hydrauliske styrestænger. Agter BB er fiske- og hydraulikslangetromler monteret.

På bakdæk ankerwinch i hus under formast samt fortøjningsudrustning. Agten for dette rulledæmpertank og bakdæk med flodlinewinch BB. Bakdæk er forbundet med bådedæk via gangbro SB. På gangbro fiskepumpe og fiske- og hydraulikslangetromler. Foran dækshus er agterste snurpegalge samt Triplex 1020 nothaler placeret. Ligeledes på bak-/bådedæksniveau hoveddækskran samt fiskepumpe kran.

På bådedæk, agten for midtskibs, dækshus i center. Indretning i dækshus med: Dagrum, messe, kabys med proviantrum (og separate køle fryserum) samt gange og trapper.

I separat opbygning helt mod BB indrettes ventilationsrum til maskinrum og hydraulikrum samt casing for udstødninger. Agten for dækshus 2 stk trawlwincher samt ende-frelserwinch BB.
Helt agter er bådedækket løftet 600 mm og fiskepumpe placeret BB. Trawlgalge med ophæng for 2 trawl- og 2 frelserblokke helt agter. I dækshus under styrehus er der indrettet trimrum, skibskontor, fælles toilet samt instrumentrum. På samme dæk er MOB-båd og –davit samt skorsten placeret BB. Styrehus er placeret på brodæk og får 360° sigt.

M250HØ Herøyhav M250HØ Herøyhav

Designfilosofien bag hoved-/hjælpemotor konstellationen er som følger: Der er monteret 1 stk kraftudtag (PTO) på hovedgearet, beregnet for primær drift af skibets strømforsyning via akselgeneratoren (2700 kW). Der er monteret roterende omformer, således skibets frekvens kan flyde mellem 50 og 60 Hz. Dette giver mulighed for at reducere hovedmotorens omdrejningstal med 17%.

For yderligere strømforsyning er fartøjet forsynet med 3 stk diesel-generatoranlæg, hver på 940 kW. Det elektriske system opbygges med mulighed for paralleldrift af de 3 diesel-generatorer, hvilket kontrolleres via skibets DEIF PMS system.

Endvidere har fartøjet mulighed for at booste effekten på propelleranlægget med op til 1500 kW. Således specificeres akselgeneratoren som generator og el-motor. De 1500 kW boost-effekt opnås ved parallelkørsel af diesel-generatorerne.

I tillæg hertil monteres kobling mellem hovedmotor og gear samt opstartstransformer. Herved kan man vælge at koble hovedmotoren ud, starte akselgeneratoren op som el-motor (via start-transformer), og dermed køre diesel-elektrisk fremdrivning. Den diesel-elektriske fremdrivning vil være på speed step 2 på propelleren. Det maksimale udtag på propelleren ved diesel-elektrisk fremdrift vil være 2400 kW. Ved effekt op til 1400 kW kan der køres variabelt omdrejningstal, via Vacon frekvensomformer.

Ovenstående arrangementer sikrer en meget stor fleksibilitet, stor driftsikkerhed samt mulighed for brændstof- og driftsøkonomisk fornuftig drift.

Hoveddimensioner Kapaciteter
Længde oa. 69,95 meter Brændolie 534 m³
Længde PP 63,60 meter Ferskvand 50 m³
Regellængde'L' 63,60 meter Forepeak 105 m³
Bredde moulded 15,00 meter Spulevandstank 35 m³
Dybde shelterdæk 9,20 meter Smøreolie 25 m³
Dybde hoveddæk 6,50 meter Hydraulikolie 14 m³
Scantling dybgang 7,50 meter RSW-tanke 2129 m³
Tonnage 2.294 GT

Design: Karstensens Skibsværft A/S

Prøvetursfart/gennemsnit:
11,6 knob @ 1400 kW diesel-elektrisk.
14,0 knob @ 2400 kW diesel-elektrisk.
15,5 knob @ 3285 kW diesel-mekanisk.
16,6 knob @ 4785 kW diesel-mekanisk, incl boost.

Klasse: Det norske Veritas +1A1 Ice-C, E0, Fishing Vessel.


Hovedmotor, propelleranlæg og reduktionsgear
Hovedmotor og propelleranlæg
Hjælpemotorer
Hjælpemotorer
Hanstholm Elektronik
Elektro- og elektronikinstallation
MSC Norge
Alarm og overvågning
Seaquest - Fiskepumpe udstyr
Fiskepumpe udstyr.
Reduktionsgear
Reduktionsgear
Karstensens Skibsværft
Hovedentreprise

DÆKSMASKINERI:

Hydrauliske wincher, alle leveret af Rapp Hydema (højtryk, 175/190 bar):
2 x Trawl wincher 80,3 t
2 x Snurpe wincher 37,3 t
2 x Nettromle 92,6 t
1 x Frelserwinch 37,7 t
1 x Ørekalvwinch 16,6 t
1 x Brystwinch 16,6 t
1 x Flodlinewinch 16,6 t
1 x Fortøjningswinch, fremme 16,6 t
1 x Hjælpewinch, agter 11,1 t
1 x Netsondewinch
1 x Ankerwinch

Fiske pumpeudstyr leveret af Rapp Hydema / SeaQuest:
2 x SeaQuest fiskepumpe, 20/24”.
2 x Hydraulik slangetromle
2 x Fiskeslangetromle

Dækskraner og nothåndteringsudrustning, leveret af Triplex:
1 x Notkran, NK-7500.
1 x Fordækskran, KN-75 .
1 x Fiskepumpe kran, KN-50.
1 x Fiskepumpe kran, agter, KN-30.
1 x Mellemrulle, TRH-123.
1 x Flodlægger, Triplex FLH-112.
1 x Nothaler, Triplex 1020, super-jumbo, 23 t.

Hydraulik drivstationer / powerpacks:
Hovedanlæg: 5 x 160 kW, 3 x 128 kW
Fiskepumpe anlæg: 3 x 128 kW

Trawlblokke Brdr Markussen, BlueLine
Ankre og kæder HHP Spek, leveret af Sotra.


FREMDRIVNING OG MASKINERI
Hovedmotor: MAN Diesel & Turbo, 9L27/38.
Propelleranlæg: MAN Diesel & Turbo VBS1080, d4200 mm.
Vandsmurt propeller stævnrør/-hylse.
Reduktionsgear: Scana Volda ACG 1080 PS, 800/119 rpm.
Akselgenerator: A v Kaick, 2700 kW / 3375 kVA @ 1200 rpm - vandkølet
Hjælpemotorer: 3 x Caterpillar C32, 940 kWe @ 1800 rpm.
Styremaskine: 1 x R-R Tenfjord SR 662 – 170 kNm.
Agterste sidepropeller: 1 x Brunvoll FU-63-LTC-1750, 960 kW / 1306 HP
Forreste sidepropeller: 1 x Brunvoll FU-63-LTC-1750, 850 kW / 1156 HP
Startluftkompressor.: 2 x Atlas-Copco LT5
Arbejdsluftkompr: 1 x Atlas-Copco GA7FF
BrO separator: Alfa Laval S921.
BrO transferpumper: 2 x Bombas Azcue.
BrO fjernpejling: Emerson.
SmO separator 2 x Alfa-Laval S921
Pumper: Hovedmotor køling: Bombas Azcue.
Brand-, spule- og lænsepumper: Bombas Azcue.
Hydraulik-, AC og øvrige kølevandspumper: Bombas Azcue.
Bokskølere: Bloksma (hovedmotor)
Bloksma (hjælpemaskineri)
(alle maskiner og øvrige hovedkomponenter er FV-kølede).
Dykpumper: Tsurumi.
FV hydroforanlæg: 2 x Bombas Azcue.
VV tank: 2 x Metro, 200 l/ 2x15kW.
Toilet/sewage pumper: 2 x Hidrostal.
Toilet/vacuum system: Jets.
Lastevandsseparator: Alfa-Laval Pure Bilge


FISKETANKE / FISKEBEHANDLING:
RSW-system: 2 x MMC Kulde, 2 x 985 kW / 2 x 847.000 kCal/h.
Cirkulationspumper 2 x 800 cum/h
Kondensatorpumper 2 x 273 cum/h
RSW cirkulationssystem med Lyng aktuerede Danfoss ventiler, styret fra MMC system.
Vacuum-system: MMC Tendos MT4200: 4 x 66 kW kompressor aggregater. 2 x 4200 l tank.
Afsilingskasse: MMC Tendos
DN600 spadeventiler: MMC Tendos.
Tankvaske/vandtåge: MMC Tendos tankvaske-/vandtåge anlæg.


REDNINGS- OG BRANDSLUKNINGSUDRUSTNING: MOB-båd: Noreq FRB650 / 250 HK.
MOB-båds davit: Noreq NPDS-3500H.
Redningsflåder: 2 x RFD, 20 pers.
Argonite-anlæg: Semco Maritime.
Brandmeldeanlæg: Scana Servoteknikk.


INDRETNING MM:
Styrehus indretning: Karstensens Skibsværft
Styrehus-stole: 3 x Recaro / Brdr Hukkelberg.
Indretning: Maritime Montering.
Møbler i indretning: Maritime Montering / Ekornes.
Skodder: BIP.
Indretningsdøre: Momec door.
Ventilationsanlæg: LF Ventilation.
A/C anlæg: LF Ventilation.
Vinduer: Van Wingerden.
Frontvinduer: 19+6 mm lamineret glas.
Vinduesviskere: 10 x Wynn.
Malingsleverandør: Jotun.


ELEKTRISK:
Komplet installation: Hanstholm Elektronik A/S.
Alarm-/overvågning: Marine Control Services (MCS), Norge.
Navigationslys: Den Haan.
Søgeprojektør: 2 x Seematz.
Tank niveau alarmer: Mobrey.
Hovedtavle: El-Con.
PMS system: DEIF Delomatic 4.


ELEKTRONIK:
Elektronisk udrustning (navigation, fiskesøgning, kommunikation) leveret og installeret af Furuno Norge
i samarbejder med Hanstholm Elektronik. Hovedkomponenter:
Matrise system: Furuno Norge
LF sonar: 1 x Furuno FSV-35
HF-sonar: 1 x Furuno FSV-85
Ekkolod 1: 1 x Furuno FSS-1
Ekkolod 2: 1 x Furuno FCV-1200
Trawl sonar: 1 x Furuno/Imagenex TS-337A
Bow scanner: 1 x Furuno/Imagenex BS-337A
Net monitor/dybde: 1 x Marport
Strømlog: 1 x Furuno CI-68
Radar, S-band: 1 x Furuno 2137 BB
Radar, X-band: 1 x Furuno 2117 BB
Gyro: 2 x Anschütz Std 22
GPS-gyro: 1 x Furuno SC110
Autopilot: 1 x Anschütz PilotStar
Plotter: 2 x Tecdis T-2138A 1 x MaxSea
SSB: Furuno FS-1575
VHF udrustning: 2 x Furuno FM-8900 S
V-sat kommunikation: Furuno / Intelian.
Satelit tlf Iridium PilotStar
Sat-TV system: Furuno / Intelian.
Overvågning: Current (varmesøgende / gyro stabiliseret).
- alt udstyr som blackbox, og fremvist på:
Styrehus monitorer: 26” Hatteland X-serie, widescreen monitorer.


FiskerForum 14. Ferbruar 2014

© 2019 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.cominfo@fiskerforum.com • Tlf +45 6022 0946 Cookie- og privatlivspolitik