Besøg vores mobil side
 .

Den nye Astrid er en snurper/trawler på 69,95 m


I Juni 2012 blev der indgået kontrakt mellem rederiet Astrid Fiskeri A/S og Karstensens Skibsværft A/S om bygning af en ny 69,95 m Snurper/Trawler. Skroget ankom til Skagen, meget forsinket, i Januar 2014, og skibet blev overleveret til rederiet 19 Juli 2014. Samme dag, blev overlevering fejre ved dåb, i Skagen Havn, om eftermiddagen, med efterfølgende middag om aftenen.

Allerede søndag (20 Juli) morgen, sejlede Astrid til Sverige. Pga pladsforhold kan skibet ikke komme til hjemstedet for den svenske del af rederiet, nemlig Rörö i den nordlige del af Göteborgs skærgård. Derfor var der i stedet arrangeret kajplads på naboøen Ôckerö. Her blev der holdt åbent hus, og rigtig mange interesserede lagde vejen forbi. Et forsigtigt gæt lyder på omkring 1500 gæster ialt.

Mandag aften returnerede Astrid så til hjemhavnen Skagen for at rigge det sidste grej til. Første fisketur bliver formentlig i slutningen af uge 30.


S264 Astrid S264 Astrid

Bag rederiet står den velkendte fisker-familie Johansson fra Rörö, Sverige samt danskerne Jean Vad og Mogens Ørts Jensen. Familien Johansson består af 3 generation, hvoraf senior, Leif Johansson på knap 80 år, fortsat er særdeles aktiv. Næste generation, Börje og Tomas Johansson har drevet i mange år som skippere på hhv Astrid Marie og Astrid, under svensk flag. Den foreløbig yngste generation er Daniel- og brødrene Kristian og Johannes Johansson. Denne generation vil stå for den daglige drift af det nye fartøj som skipper og styrmænd.

Det nye fartøj er særdeles veludrustet med kraftige wincher, kraner etc. Fremdrivningsanlægget er baseret på en økonomisk hovedmotor på 2999 kW, hvortil der kan boostes med yderligere 1700 kW. Endvidere kan fartøjet drives som rent diesel-elektrisk.

Fartøjet er fuldt udrustet med separate snurpe- og trawl wincher, og vil have pumpning fra hækken (trawl). Pumpning fra snurpenot på styrbord side, vil foregå 1 dæk højere end normalt, og besætningen vil dermed få et mere sikkert og enkelt arbejdsmiljø.

Hovedmotoren er på 2999 kW. Propelleren på 4200 mm kører med blot 124 rpm ved fuld effekt / 60 Hz på akselgeneratoren.

S264 Astrid S264 Astrid

Skroget er bygget i stål med to gennemgående dæk, hoveddæk og shelterdæk samt bak- og bådedæk med dækshus. Styrehus, skorsten samt for- og agtermast er bygget i aluminium. Skroget bygget på rundspant, med spejl og udfaldende bov med markant bulb over/under vandlinie. Agterskibet er udført med knæklinie/bulbstævn og skeg.

Under hoveddækket er skroget inddelt i følgende vandtætte rum: Forepeak, bovpropeller/sonarrum, højtanke for brændolie, RSW-last sektion med 11 RSW-tanke og centralt RSW-pumpe-/manifold rum, maskinrum med hovedmotor koblet til reduktionsgear med propeller i dyse, agterste sidepropeller samt separat hjælpemotorrum. Helt agter agterpeak med tanke.


På hoveddæk: Forepeak, vakuumpumperum, RSW-last trunk sektion, med centralt rum for RSW-kølemaskineri, indretningssektion SB og maskinværksted, kontrolrum og hydraulikrum BB. Helt agter storesrum for trawl samt hydraulikrum med styremaskine.

Indretning på hoveddæk med 3 mandskabs lukafer, alle med eget bad/toilet, fælles vaskeri, trimrum samt gang og trappe. Ved at placere indretningen længst muligt væk fra propelleren og øvrige støjkilder, dannes et godt grundlag for en støjsvag indretning. Udover selve placeringen er der udført en række konstruktive tiltag mht støjisolering, der også er stærkt medvirkende til at skabe et lavt støjniveau, således er det gennemsnitlige lydtryksniveau i indretningen omkring 55 DB(A) ved 100% MCR.

S264 Astrid S264 Astrid

På shelterdæk, under hvalbak: Stores i forepeak, BB rum for havnegenerator samt dækstores. BB 2 snurpe-wincher, fiskemodtagsdæk, med dækshus/afsilingskasse samt luger til de 9 RSW-tanke er indrettet midtskibs.

Fuld bredde overbygning agtenfor luger og med gennemgang/omklædningsrum SB, ventilationsrum- og skakte BB samt indretning BB. Indretning i overbygning: 4 mandskabs lukafer (alle med eget bad/toilet), hospital, kaffebar med fælles toilet, olietøjsrum samt gange og trapper.

Agten for overbygning trawldæk BB med 2 nettromler side-om-side og SB nedbygget notbinge. På spejl BB er der indbygget 2 stk hydraulisk hækporte og 2 x 3 stk hydrauliske styrestænger. Agter BB er fiske- og hydraulikslangetromler monteret.

På bakdæk ankerwinch i hus under formast samt fortøjningsudrustning. Agten for dette rulledæmpertank og bakdæk med flodlinewinch BB. Bakdæk er forbundet med bådedæk via gangbro SB. På gangbro fiskepumpe og fiske- og hydraulikslangetromler. Foran dækshus er agterste snurpegalge samt Triplex nothaler placeret. Ligeledes på bak-/bådedæksniveau hoveddækskran samt fiskepumpe kran.

På bådedæk, agten for midtskibs, dækshus i center. Indretning i dækshus med: Dagrum, messe, kabys med proviantrum (og separate køle-fryserum) samt gange og trapper.

I separat opbygning helt mod BB indrettes ventilationsrum til maskinrum og hydraulikrum samt casing for udstødninger. Agten for dækshus 2 stk trawlwincher samt ende-frelserwinch BB.

Helt agter er bådedækket løftet 1100 mm og fiskepumpe placeret BB. Trawlgalge med ophæng for 2 trawl- og 2 frelserblokke helt agter. I dækshus under styrehus er der indrettet 3 officers lukafer, med en-suite toilet/bad, fælles toilet samt instrumentrum. På samme dæk er MOB-båd og –davit samt skorsten placeret BB. Styrehus er placeret på brodæk og har 360° sigt. Alt som vist på generalarrangement.

S264 Astrid S264 Astrid

Designfilosofien bag hoved-/hjælpemotor konstellationen er som følger: Der er monteret 1 stk kraftudtag (PTO) på hovedgearet, beregnet for primær drift af skibets strømforsyning via akselgeneratoren (2500 kW). Der er monteret roterende omformer, således skibets frekvens kan flyde mellem 50 og 60 Hz. Dette giver mulighed for at reducere hovedmotorens omdrejningstal med 17%.

For yderligere strømforsyning er fartøjet forsynet med 3 stk diesel-generatoranlæg, på 2 x 940 kW hhv 1 x 465 kW. Det elektriske system opbygges med mulighed for paralleldrift af de 3 diesel-generatorer, hvilket kontrolleres via skibets DEIF PMS system.

Endvidere har fartøjet mulighed for at booste effekten på propelleranlægget med op til 1700 kW. Således specificeres akselgeneratoren som generator og el motor. De 1700 kW boost-effekt opnås ved parallelkørsel af diesel-generatorerne.

I tillæg hertil er der monteret kobling mellem hovedmotor og gear samt pony-motor med opstartstransformer. Herved kan man vælge at koble hovedmotoren ud, starte akselgeneratoren op som el-motor (via pony-motor/start-transformer), og dermed køre diesel-elektrisk fremdrivning. Det maksimale udtag på propelleren ved diesel-elektrisk fremdrift vil være 1700 kW.

Ovenstående arrangementer sikrer en meget stor fleksibilitet, stor driftsikkerhed samt mulighed for brændstof- og driftsøkonomisk fornuftig drift.

Hoveddimensioner Kapaciteter
Længde oa. 69,95 meter Brændolie 599 m³
Længde PP 63,60 meter Ferskvand 50 m³
Regellængde'L' 63,60 meter Forepeak 105 m³
Bredde moulded 15,00 meter Spulevandstank 35 m³
Dybde shelterdæk 9,20 meter Smøreolie (HVM) 25 m³
Dybde hoveddæk 6,50 meter Hydraulikolie 14 m³
Scantling dybgang 7,50 meter RSW-tanke 2129 m³
Tonnage 2352 GT

Design: Karstensens Skibsværft A/S

Prøvetursfart/gennemsnit:
15,5 knob @ 2999 kW diesel-mekanisk.
17,1 knob @ 4700 kW diesel-mekanisk, incl boost
Klasse: Det norske Veritas +1A1 Ice-C, E0, Fishing Vessel.


Hovedmotor, propelleranlæg og reduktionsgear
Hovedmotor og propelleranlæg
Hjælpemotorer
Hjælpemotorer
Hanstholm Elektronik
Elektro- og elektronikinstallation
Brandmeldanlæg
Brandmeldanlæg
Vacuum system
Vacuum system
Seaquest - Fiskepumpe udstyr
Fiskepumpe udstyr.
Hydrauliske wincher
Hydrauliske wincher
Dækskraner og Nothåndtering
Dækskraner og nothåndteringsudrustning
Sea Master
Elektronik- og installation
Furuno
Elektronikpakke og installation
Not- og Trawl samt Dynex Warp
Not- og Trawl samt Dynex Warp
Trawlskovle
Trawlskovle
LF Group
Ventilationsanlæg
Brdr Markussen - The Blue Line
Trawlblokke
Karstensens Skibsværft
Hovedentreprise

DÆKSMASKINERI:

Hydrauliske wincher, alle leveret af Rapp Hydema (højtryk, 175/190 bar):
2 x Trawl wincher 80,3 t
2 x Snurpe wincher 37,3 t
2 x Nettromle 92,6 t
1 x Frelserwinch 37,7 t
1 x Ørekalvwinch 16,6 t
1 x Brystwinch 16,1 t
1 x Flodlinewinch 16,6 t
1 x Fortøjningswinch, fremme 16,6 t
1 x Hjælpewinch, agter 11,1 t
1 x Netsondewinch
1 x Ankerwinch
Fiske pumpeudstyr leveret af Rapp Hydema / SeaQuest:
2 x SeaQuest fiskepumpe, 20/24”.
2 x Hydraulik slangetromle
2 x Fiskeslangetromle
Dækskraner og nothåndteringsudrustning, leveret af Triplex:
1 x Notkran, NK-6000.
1 x Fordækskran, KN-60 .
1 x Fiskepumpe kran, KN-50.
1 x Fiskepumpe kran, agter, KN-30.
1 x Mellemrulle, TRH-123.
1 x Flodlægger, Triplex FLH-112.
1 x Nothaler, Triplex 850, 23 t.
Hydraulik drivstationer / powerpacks:
Hovedanlæg 5 x 160 kW, 3 x 128 kW
Fiskepumpe anlæg: 3 x 128 kW
Trawlblokke Brdr Markussen, BlueLine
Ankre og kæder HHP Spek, leveret af Sotra.


FREMDRIVNING OG MASKINERI

Hovedmotor: Wärtsilä 6L32E.
Propelleranlæg: Wärtsilä 4D1190, d4200 mm.
Reduktionsgear: Wärtsilä SCV 95-PDC58, 750/124 rpm.
Akselgenerator: Marelli, 2200 kW / 2750 kVA @ 1200 rpm - vandkølet
Hjælpemotorer: 2 x Caterpillar C32, 940 kWe @ 1800 rpm.
1 x Caterpillar C18, 465 kWe @ 1800 rpm.
Styremaskine: 1 x R-R Tenfjord SR 662 – 170 kNm.
Agterste sidepropeller: 1 x Brunvoll FU-63-LTC-1750, 960 kW / 1306 HP
Forreste sidepropeller: 1 x Brunvoll FU-63-LTC-1750, 850 kW / 1156 HP
Startluftkompressor.: 2 x Atlas-Copco LT5
Arbejdsluftkompr: 1 x Atlas-Copco GA11FF
BrO separator: Alfa Laval PA615.
BrO transferpumper: 2 x Bombas Azcue.
BrO fjernpejling: Emerson.
SmO separator Alfa-Laval PA615
Pumper: Hovedmotor køling: Bombas Azcue.
Brand-, spule- og lænsepumper:
Bombas Azcue.
Hydraulik-, AC og øvrige kølevandspumper:
Bombas Azcue.
Bokskølere: Bloksma (hovedmotor)
Bloksma (hjælpemaskineri)
(alle maskiner og øvrige hovedkomponenter er FV-kølede).
Dykpumper: Tsurumi.
FV hydroforanlæg: 2 x Bombas Azcue.
VV tank: 2 x Metro, 200 l/ 2x15kW.
Toilet/sewage pumper: 2 x Hidrostal.
Toilet/vacuum system: Jets.
Lastevandsseparator: DVZ OilChef


FISKETANKE / FISKEBEHANDLING:

RSW-system: 2 x FrioNordica, 2 x 1300 kW / 2 x 1.117.000 kCal/h.
Cirkulationspumper 2 x 960 cum/h
Kondensatorpumper 2 x 280 cum/h
RSW cirkulationssystem med Lyng aktuerede Danfoss ventiler, styret fra C-Flow kontrolsystem.
Vacuum-system: C-Flow:
4 x 66 kW kompressor aggregater.
2 x 4200 l tank.
Afsilingskasse: Karstensens Skibsværft A/S.


REDNINGS- OG BRANDSLUKNINGSUDRUSTNING:

MOB-båd: Noreq FRB500 / 60 HK.
MOB-båds davit: Noreq NPDS-3500H.
Redningsflåder: 2 x RFD, 20 pers.
Argonite-anlæg: Semco Maritime.
Brandmeldeanlæg: Consilium Norway AS


INDRETNING MM:

Styrehus indretning: Karstensens Skibsværft
Styrehus-stole: 3 x NorSap 2000
Indretning: Maritime Montering.
Møbler i indretning: Maritime Montering/Ekornes.
Skodder: BIP.
Indretningsdøre: Momec door.
Ventilationsanlæg: LF Ventilation.
A/C anlæg: LF Ventilation.
Vinduer: Van Wingerden.
Frontvinduer: 19+6 mm lamineret glas.
Vinduesviskere: 6 x Wynn.
Malingsleverandør: Jotun.


ELEKTRISK:

Komplet installation: Hanstholm Elektronik A/S.
Alarm-/overvågning: Marine Control Services (MCS), Norge.
Navigationslys: Den Haan.
Søgeprojektør: 2 x Seematz.
Tank niveau alarmer: Mobrey.
Hovedtavle: El-Con.
PMS system: DEIF Delomatic 4.


ELEKTRONIK:

Elektronisk udrustning (navigation, fiskesøgning, kommunikation) leveret og installeret af Furuno Danmark og SeaMaster, Esbjerg.
Hovedkomponenter:
Matrise system: Kramer
LF sonar 1: 1 x Furuno FSV-35
LF sonar 2: 1 x Kaijo Denki KCS3221Z
HF-sonar: 1 x Furuno FSV-85
Bundsonar: 1 x WASSP 160 kHz
Ekkolod 1: 1 x Furuno FCV-30
Ekkolod 2: 1 x Furuno FCV-1200
Trawl sonar: 1 x Furuno/Imagenex TS-347A
Net monitor/dybde: 1 x Marport
Strømlog: 1 x Furuno CI-68
Radar, S-band: 1 x Furuno 2137 BB
Radar, X-band: 1 x Furuno 2117 BB
Gyro: 1 x Simrad RGC80
GPS-gyro: 1 x Furuno SC110
Autopilot: 1 x Simrad AP80
Plotter: 2 x Sodena Tecdis
1 x MaxSea
1 x Olex
SSB: Sailor 6301
VHF udrustning: 2 x Sailor 6222 DSC
2 x Sailor 6204
V-sat kommunikation: SeaMaster / KNS.
Satelit tlf Sailor Fleet
Sat-TV system: SeaMaster/KNS.
- alt udstyr som blackbox, og fremvist på:
Styrehus monitorer: 26” Hatteland X-serie, widescreen monitorer.


Fiskegrejer:

Leveret fra Cosmos Trawl, Hirtshals
1 x 2200 meter dynex data sonderkabel.
2 x 2000 meter 40 mm dynex warps.
1 stk komplet 1112 meter helix hexagon trawl.
1 stk komplet 1216 meter helix hexagon trawl.
1 stk T 90 sild/makrelpose.
1 stk 360 x 110 favne sild/makrel not.
+ diverse wire og dynex warps til fiskegrejet.

Trawlskovle leveret af Thyborøn Trawldoor.


FiskerForum 1. August 2014

© 2019 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.cominfo@fiskerforum.com • Tlf +45 6022 0946 Cookie- og privatlivspolitik