Besøg vores mobil side
 .

Skagen Skipperskole

Ledige pladser Ledige pladser Fĺ ledige pladser Fĺ ledige pladser Optaget Optaget
Kursus / tilmelding Varighed Start Status Kursussted

Duelighedsbevis - Duelighedsbevis

Skagen Skipperskole kan afvikle prøver til duelighedsbeviser.

For at kunne indstilles til en prøve skal vedkommende:

1. opfylde de til erhvervelse af henholdsvis duelighedsbevis i sejlads og bevis som
bedstemand i fiskeskibe foreskrevne fartstidskrav og

2. vĂŚre i besiddelse af
a. vagtholdsbevis eller
b. en erklÌring fra skibets fører, om at vedkommende har deltaget i brovagten, og
herunder er blevet instrueret i samtlige opgaver vedrørende vagttjenesten.

3. ROC (gĂŚldende for handelsflĂĽden)

FiskerflĂĽden:
Til duelighedsprøve i sejlads for fiskere skal demonstreres nødvendigt kendskab til:
1. Søvejsregler.
2. Navigation.
3. Forebyggelse af brand og betjening af brandbekĂŚmpelsesmidler.
4. Fiskeskibes stabilitet.
5. Søsikkerhed.
6. Beskyttelse af havmiljøet.
7. Fiskeskibes maskineri.

HandelsflĂĽden:
Til duelighedsprøve i sejlads skal demonstreres nødvendigt kendskab til:
1. Søvejsregler.
2. Navigation.
3. Behandling af farligt gods.
4. Forebyggelse af brand og betjening af brandbekĂŚmpelsesmidler.
5. Skibes stabilitet.
6. Søsikkerhed.
7. Beskyttelse af havmiljøet.
8. Mindre skibes maskineri.

Kursusafgift:
kr 10.000 per deltager

Indkvartering:
Skolen er behjÌlpelig med booking af vÌrelse pü Sømandshjem eller Hotel

Maritimt forberedelseskursus - Maritimt forberedelseskursus

De skolemÌssige betingelser, for at blive optaget pü Fiskeskipper af 1. grad, SÌtteskipper samt styrmand er minimum Folkeskolens 10. klasses udvidet afgangsprøve i Dansk, Engelsk, Matematik samt Fysik & kemi.

Vi tilbyder vi et maritimt forberedelseskursus svarende til ovenstĂĽende.

Undervisningen afsluttes med mundtlige og skriftlige prøver.

Hvis du i forvejen har bestüet et eller flere fag svarende til 10. klasse udvidet eller derover, behøver du kun at følge undervisningen og aflÌgge prøver i de fag, du mangler.

Varighed:
Kurset tager 3 mĂĽneder.

Økonomi:
Kurset er SU-berettiget. Se mere pĂĽ: www.su.dk

Radiokurser - GOC

ForudsĂŚtninger:
Ingen

Indhold:
Reglement samt betjening af HF-telex, Inmarsat. EPIRB, SART, DSC og NAVTEX udstyr med henblik pü at kunne bestü prøven til erhvervelse af General Operators Certificate (GOC).

Krav:
Kurset opfylder betingelserne i Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 148 af 03.03.00.

Deltagerantal:
6-12 personer.

Varighed:
10 dage incl. eksamensdag.

Kursusafgift:
DKK 10,600,00 pr. deltager.

Indkvartering:
Skolen er behjÌlpelig med booking af vÌrelse pü sømandshjem eller hotel.

Information Et GOC-certifikat mister sin gyldighed, nĂĽr indehaveren ikke har gjort tjeneste i 12 mĂĽneder i et GMDSS-skib inden for de seneste 5 ĂĽrs periode, eller mindst 3 mĂĽneder inden for de forudgĂĽende 6 mĂĽneder.

Tilmelding:
Først til mølle, dog senest 2 hverdage før kursusstart.

Radiokurser - LRC

ForudsĂŚtninger:
Ingen.

Indhold:
Reglement og betjening af MF-, HF- og VHF-radioanlĂŚg. Kurset indeholder satellit- kommunikation.

Krav:
Kurset opfylder betingelserne i Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 148 af 03.03.00.

Deltagerantal:
6-12 personer.

Varighed:
9 dage incl. eksamensdag.

Kursusafgift:
DKK 8,500,00 pr. deltager.

Indkvartering:
Skolen er behjÌlpelig med booking af vÌrelse pü sømandshjem eller hotel.

Tilmelding:
Først til mølle, dog senest 2 hverdage før kursusstart.

Radiokurser - ROC

ForudsĂŚtninger:
Ingen

Indhold:
Reglement samt betjening af VHF-radioanlĂŚg med DSC, NAVTEX, EPIRB, SART. Krav:

Kurset opfylder betingelserne i Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 148 af 03.03.00.

Deltagerantal:
8 -12 personer.

Varighed:
5 dage inkl. eksamensdag.

Kursusafgift:
DKK 5,800,00 pr. deltager.

Indkvartering:
Skolen er behjÌlpelig med booking af vÌrelse pü sømandshjem eller hotel.

Tilmelding:
Først til mølle, dog senest 2 hverdage før kursusstart.

Radiokurser - GOC - har ROC

ForudsĂŚtninger:
Har gyldig ROC

Indhold:
Reglement samt betjening af HF-telex, Inmarsat. EPIRB, SART, DSC og NAVTEX udstyr med henblik pü at kunne bestü prøven til erhvervelse af General Operators Certificate (GOC).

Krav:
Kurset opfylder betingelserne i Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 148 af 03.03.00.

Deltagerantal:
6-12 personer.

Varighed:
8 dage incl. eksamensdag.

Kursusafgift:
DKK 8,000,00 pr. deltager.

Indkvartering:
Skolen er behjÌlpelig med booking af vÌrelse pü sømandshjem eller hotel.

Information Et GOC-certifikat mister sin gyldighed, nĂĽr indehaveren ikke har gjort tjeneste i 12 mĂĽneder i et GMDSS-skib inden for de seneste 5 ĂĽrs periode, eller mindst 3 mĂĽneder inden for de forudgĂĽende 6 mĂĽneder.

Tilmelding:
Først til mølle, dog senest 2 hverdage før kursusstart.

Radiokurser - GOC Generhvervelse

ForudsĂŚtninger:

Tidligere erhverved GOC-certifikat

Indhold:

Reglement samt betjening af udstyr med henblik pü at kunne bestü fornyelsesprøven til generhvervelse af GOC-certifikat.

Krav:

Kurset opfylder betingelserne i Søfartsstyrelsens bekendtgørelse nr. 148 af 03.03.00.

Deltagerantal:

6-12 personer.

Varighed:

5 dage incl. eksamensdag.

Kursusafgift:

DKK 5,800,00 pr. deltager.

Indkvartering:

Skolen er behjÌlpelig med booking af vÌrelse pü sømandshjem eller hotel.© 2018 • Fiskerforum • CVR 32663192 • www.fiskerforum.com • info@fiskerforum.com • Tlf +45 9731 1946 Cookie- og privatlivspolitik

FiskerForum er drevet af Apollomedia